Fengshui Ostrava |

RSS Feed

Feng shui

CO JE TO FENG SHUI

Být na správném místě jít správným směrem, dělat správnou věc v pravý čas…tedy nalézt vztah mezi tím být praktický a rituálně bezchybný.To znamená.být v souladu s přírodou.

„Antropologická analýza čínské geomantie“ Stehen Feuchwang, 1974.

„FENG“ (vítr) a „SHUI“ (voda) tvoří FENG SHUI. Společně vyjadřují sílu toku základních prvků v přírodním prostředí, tato moc je vyjádřena a odvozena z toku energie nejen na povrchu , který byl vytvarovaný větrem a vodou, ale také uvnitř a skrz zemi. Umístění sama sebe v příznivém Feng Shui prostředí bude přinášet přirozené štěstí, klid a dlouhý život.

„The Living Earth Manual of Feng Shui“ Stehen Skinner.

Jestliže je rodové pohřebiště v dobrém stavu, budou se budoucí generace těšit z přirozeného štěstí a zdraví. Feng Shui, vítr a voda, vnější viditelné znaky božského YIN & YANG; umění přizpůsobení sídla žijícího a mrtvého tak, aby bylo v harmonii s VESMÍRNÝM DECHEM.

„Feng Shui“ Evelyn Lip, 1979.

Feng Shui je v jistém smyslu kamenná růžice spojující člověka s jeho prostředím, prastaré zvyklosti i moderní způsob života. Představuje jazyk vyjádřený přirozenými formami a jevy, člověkem navrženými stavbami a symboly propojenými s ustavičnými změnami ve vesmíru, včetně měsíčních fází a vlivu hvězdných seskupení. Feng Shui je klíč k porozumění nenápadnému dialogu mezi lidmi a přírodou, tiché porozumění skrze kosmický dech či duch - CHI. Termín CHI je životní síla nebo-li energie, která čeří vodu, vytváří pohoří, vdechuje život rostlinám, stromům a lidem. Pohání člověka podél jeho cesty životem.

„Feng Shui: Starověká čínská moudrost aranžování harmonického životního prostředí“ Satan Rossbach.

Každé místo mělo své zvláštní topografické rysy , které formovaly místní vlivy různých CHI energií přírody. Tvary kopců a směry vodních proudů jsou výsledkem modelování vlivu větrů a vod, také směry cest a mostů vznikly na základě velmi silných faktorů. Síla a povaha neviditelných proudů pochází a je formována z hodiny na hodinu pohyblivými pozicemi nebeských těles, takže jejich aspekty je vždy třeba sledovat z místa o nějž nám jde a které musí pro každou konkrétní situaci brát v úvahu. Pokud si vybereme těžko napravitelné místo, mohou zde být vykopány například příkopy a tunely , nebo učiněna další opatření která pomohou upravit polohu podle Feng Shui.

Fengshui

„Věda a Civilizace v Číně“ Joseph Needham, 1956.

Určitá místa v krajině, mají podle geomantické teorie svůj životní dech (Sheng Chi). Geomantikovo celé umění spočívá v tom, taková místa odhalit a zjistit jejich zvláštní jednotlivé vlastnosti. Pohřebiště zachycuje životní dech (Cheng Sheng Chi). Jestli-že geomantik umí rozpoznat životní dech, je to vše co může být geomantií řečeno. Čím více knih vzniká, tím více se procedury stávají otupělými, ale tato tři slova, Cheng Sheng Chi postačí k pokrytí celého významu.

Jisté vrcholky jsou korunovány malými chrámy nebo pagodami za účelem harmonizace magických sil nebe a země. Tato myšlenka je podobná, například k naší koncepc proudění magnetických sil ze zašpičatělých vodičů. Čínský geomantik svým způsobem dohlíží na formy přírody jako na projevy magnetického pole.

Picturesque China by Ernst Borschmann, 1924.

Toto dobře známé slovo FENG SHUI znamená VÍTR a VODA, ale v jeho širším smyslu ho lze vyjádřit jako vztahy k okolní přírodě, vlivu krajiny a kráse staveb spojených se štěstím obyvatel.

Picturesque China by Ernst Borschmann, 1924.

Fengshui

VÍTR A VODA

Vítr a voda jsou básnické popisy sil, které se v nás odehrávají. Doslovný překlad není tak důležitý jako to, co to doopravdy znamená.
Vítr je nosičem Chi. Je to aspekt pohybu, sluneční svit, tok, pohybující se životní síla, posunující se energie. Tato energie potřebuje být ukotvená, uzemněná, nasměrována a držena. Bez ochranné nádoby a směru je tato energie zbytečná nebo tím hůře, nebezpečná. A tak obraz vody je nádoba naplněná Chi. Viděno jako celek, měla by být přeprava Chi a nádoba Chi v rovnováze, pohyb a klid.Harmonie přináší prospěšnou energii.

FENG SHUI…. DEFINICE

Feng Shui je nauka o pohybu (větru) a shromažďování (vody) Chi - životní prasíly v našem prostředí. Dobré Feng Shui zahrnuje udržování chi v pohybu, při stálém zajištění přiměřeného obsahu. To vylučuje a nebo odchyluje škodlivou‘ sha chi‘. Feng Shui zvětšuje a kultivuje příznivou ‚ Sheng Chi‘ neboli kladnou chi. Feng Shui způsobuje změny, bez toho aby ničilo harmonii a rovnováhu vztahu San Cai‘.‘ Saň Cai‘ nebo-li ‘ tři dary jsou: nebeská chi, pozemská chi a lidská chi.
Kvalita toku chi by měla být vždy vhodná k situaci a lidským potřebám. Dobré Feng Shui zahrnuje porozumění daným a potenciálním vzorům chi a bere v úvahu periodické změny
v přírodě.

Green Free Wordpress Theme. Design: partnerstvo.ru for Texas Holdem Poker Online.