Fengshui Ostrava |

RSS Feed

Dynamind

DynamindVyléčení pro milióny

Léčebná metoda je také nazývána „Úžasná technika dynamind“. Jejím autorem je Serge Kahili King, Ph.D., který při svém výzkumu dbal na to, aby technika byla efektivní, rychlá, jednoduchá a použitelná v jakýchkoliv podmínkách.

Založena na jedinečných teoriích o zdraví a léčení, je úžasná technika dynamind speciální „recept“ ze starobylých havajských léčebných metod, spojených tak, že každý je schopen naučit se je používat bez jakéhokoli tréninku. Jak říká Dr. King, „technika dynamind nedokáže pomoci vždy všem za všech okolností, ale většině lidí pomůže zmírnit nebo vyléčit většinu problémů méně než za hodinu. To proto, že technika sama nic neléčí. Pomáhá jen lidem, aby se vyléčili sami, a v tom je velmi dobrá“.

Může jí používat jedna osoba na druhé, ale umožňuje i samoléčbu. Co vše díky ní můžeme řešit? Autor uvádí: Technika dynamind působí u jakéhokoliv libovolného fyzického, emocionálního, mentálního nebo situací podmíněného problému. Lze jí užívat samostatně nebo v kombinaci s jinými metodami.

Green Free Wordpress Theme. Design: partnerstvo.ru for Texas Holdem Poker Online.